Emniyet

MC Havacılık, yöneticilerinin ve çalışanlarının aktif katılımı ile müşterilerinin yanı sıra genel halkın, ve
ilgili şirketlerin sağlık ve güvenliğini sağlayacak şekilde, yürürlükteki tüm yönetmelikler ve standartlar
uyarınca yükümlülüklerini yerine getirir. MC Havacılık bu kapsamda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
(ICAO), Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı (EASA) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile
MC Havacılık iş davranış ve etik kuralları çerçevesinde yönetilmektedir. Bu yönetim sistemi en yeni
regülasyonlar göz önünde bulundurularak sürekli ve kesintisiz olarak güncellenmekte, gerekli
değişiklikler gerçekleştirilmektedir.