Dinlenme Odaları

Seyahat aralarında, öncesinde ve ya sorasında dinlenmek isteyen uçuş personeli için hangarımızda 2
adet dinlenme odası kullanıma sunulmuştur. Dileyen uçuş personeli için hangarımızda 1 adet spor
salonu da bulunmaktadır.